HISTORIK

FOLKETS HUS SKRUV

Ett hus, många möjligheter

HISTORIK

BYGGNADSFÖRENINGEN FOLKETS HUS I SKRUF UPA


Byggnadsföreningen Folkets Hus i Skruf upa bildades den 25 mars 1913 av glasarbetare från Skrufs Glasbruk. Tomtmark köptes in. De som arbetade med iordningställande av tomten fick inte betalt, utan andelar i Folkets Hus-föreningen.


Det första huset som byggdes var en dansbana. Den låg på kullen bakom nuvarande Folkets Hus. Ett uthus med provisoriskt kök byggdes 1914. En första samlingslokal byggdes 1915.1924 flyttades den s.k. "Ålastugan" till Folkets Hus-tomten. Den finns numera uppsatt i Hembygsparken i Ljuder. 1929 byggs en större samlingslokal. Denna lokal byggs i vinkel mot den gamla. En ljudfilmsmaskin köps in år 1931.


År 1946 tillsattes en kommitté för att utreda frågan om att bygga ett nytt Folkets Hus. Detta blev inte verklighet förrän 1963.1954 anordnar Folkets Hus 10 inomhusdanser och 7 sommarfester besökta av 4.434 personer. Biografen visade 82 filmer på 124 föreställningar med 10.023 besökande.


1963 påbörjas byggandet av ett nytt Folkets Hus. 1965 har samtliga lokaler tagits i bruk.


1971 är det premiär på filmen "Utvandrarna". Filmen visades 10 gånger och drog mycket folk till Skruvs Biograf.

Copyright @ All Rights Reserved